knapp kontakta   knapp prislista

webblogo 2016

17% ökning

Vi har anlitat Eskilstuna-Kuriren och Reklamateljén när det gäller all vår marknadskommunikation i många år. Dels när det gäller att ta fram vårt reklammaterial, allt från idé till produktion, men även som mediekanal när det gäller att föra ut vårt budskap.

Vi ser det som en stor fördel att bara behöva vända oss till en kontakt när det gäller all vår marknadsföring. Dessutom vet vi att Eskilstuna-Kuriren når i särklass flest personer i vårt upptagningsområde.

Våren 2014 hjälpte de oss med effektmätningar av våra kampanjer och kunde efter det komma med konkreta förbättringsförslag på fortsatt kommunikationssätt . Efter genomförda rekommendationer har vi ökat vår försäljning med 17 %!

Henrik Bernhardsson
Vice VD, Bernhardssons Möbler